วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ลงประกาศ : 27 ม.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 630 คน

เรื่อง : ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานลงตีพิมพ์ในมหาราชนครศรีธรรมราช ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานลงตีพิมพ์ในมหาราชนครศรีธรรมราช ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  กรกฏาคม-ธันวาคม 2566

ผลงานวิชาการ/วิจัย/คุณภาพ/นวัตกรรม/รายงานผู้ป่วย/บทความในการตีพิมพ์ ในมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566


การส่งต้นฉบับมีช่องทางการส่งดังนี้

ส่งไฟล์ต้นฉบับมายัง E-mail: nstmj@hotmail.com หรือ

ส่งต้นฉบับมาจำนวน 1 ชุด พร้อม CD file มาที่

กองบรรณาธิการวารสาร กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

198 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000ไฟล์แนบ : 34069278_300622.png