วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ลงประกาศ : 18 มิ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 848 คน

เรื่อง : ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานลงตีพิมพ์ในมหาราชนครศรีธรรมราช ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานลงตีพิมพ์ในมหาราชนครศรีธรรมราช ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565

ผลงานวิชาการ/วิจัย/คุณภาพ/นวัตกรรม/รายงานผู้ป่วย/บทความในการตีพิมพ์ ในมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564


การส่งต้นฉบับมีช่องทางการส่งดังนี้

ส่งไฟล์ต้นฉบับมายัง E-mail: nstmj@hotmail.com หรือ

ส่งต้นฉบับมาจำนวน 1 ชุด พร้อม CD file มาที่

กองบรรณาธิการวารสาร กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

198 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000ไม่มีไฟล์แนบ