198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

โครงการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เทอดพระเกียรติ "วันมหิดล"

Written by Super User

รพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรมโครงการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เทอดพระเกียรติ "วันมหิดล" วันคล้ายวันสวรรคต (วันที่ 24 กันยายน 2559) ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วยที่มารับบริการ ตระหนักถึงการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อประสบเหตุพบผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ โดยมี พญ.กฤตยา พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนักศึกษาแพทย์ ร่วมสาธิตการช่วยชีวิต ณ ลานหน้าห้องเอกซเรย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (23 กันยายน 2559)