198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

การเรียนการสอนรายวิชานิติเวช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

Written by Super User

วันที่ 19/03/64 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสเยี่ยมชมศาสจำลอง ณ มหาวิทลาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อฝึกนักศึกษาแพทย์ให้การเป็นพยานในชั้นศาล