198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์แพทย์คนใหม่ 2564

Written by Super User

เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์เอกชัย  ศิริพานิช เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช