198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

ร้านผ้าพี่น้อยท่าวัง บริจาคชุดกีฬาสำหรับบุคลากร จำนวน 85 ชุด และสำหรับคนไข้ discharge ฐานะยากจน จำนวน 100 ชุด

Written by Super User

วันที่ 8 ธันวาคา 2563 คุณสุทิศา  เหลืองเพชรงาม เจ้าของร้านผ้าพี่น้อยท่าวัง ได้บริจาคชุดกีฬาสำหรับบุคลากร จำนวน 85 ชุด และสำหรับคนไข้ discharge ฐานะยากจน จำนวน 100 ชุด รวมทั้งหมดจำนวน 185 ชุด และบริจาครถเข็นผู้ป่วย 1 คัน ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์เอกชัย  ศิริพานิช และ นายแพทย์กมล   โฆษิตรังสิกุล เป็นผู้รับมอบ