198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education "Rookie Teacher" เครือข่ายภาคใต้ ประจำปี 2563

Written by Super User

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติเป็นผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education "Rookie Teacher" เครือข่ายภาคใต้ ประจำปี 2563

ในระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมประสานสุขวิลล่า บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช