198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

Written by Super User

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563