198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

การอบรม การช่วยชีวิตขั้นสูง เพื่อเตรียมพร้อม Extern ไปปฏิบัติหน้าที่กับผู้ป่วยจริง

Written by Super User

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้จัดการอบรม การช่วยชีวิตขั้นสูง เพื่อเตรียมพร้อม Extern ไปปฏิบัติหน้าที่กับผู้ป่วยจริง