198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ด้วย วิธี HPV DNA Test 12

Written by Super User

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นพ.เอกชัย ศิริพานิช หัวหน้าสูตินรีเวชกรรมและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ด้วย วิธี HPV DNA Test 12 เขตสุขภาพ ใน 18 จังหวัดนำร่อง