198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจประเมินและติดตามคุณภาพเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด

Written by Super User

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้ารับการตรวจประเมินและติดตามคุณภาพเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมให้การต้อนรับ นายแพทย์ ช.วิทวัส เพ็ชญไพศิษฏ์ นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลผู้ป่วย