198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Written by Super User

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ติดตามความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เตรียมพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือแพทย์ มีแผนรับสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ ระบบติดตามข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ จัดระบบทางด่วน Trauma Fast Track เพิ่มจำนวนบุคลากรที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์การช่วยชีวิต รวมทั้งสำรองเตียงไอซียู คลังเลือด ห้องสวนหัวใจ เพื่อรองรับประชาชนที่บาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการตั้งด่านชุมชน ด่านครอบครัว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่