198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

กิจกรรม

การประเมินผลการดำเนินงาน One Day Surgery(ODS) และ Minimally Invasive Surgery(MIS)

Written by Super User

นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินจากกรมการแพทย์และผู้ร่วมสัมมนา การประเมินผลการดำเนินงาน การให้บริการ One Day Surgery (ODS) และ Minimally Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาลของเขตสุขภพที่ 11 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  (17 กุมภาพันธ์ 2563)