198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

คำสั่งแต่งตั้ง ผอ.ศูนย์แพทย์

Written by Super User

คำสั่ง แต่งตั้ง ผอ.ศูนย์แพทย์ 

นายแพทย์เอกชัย  ศิริพานิช  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...