198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

Sport New Normal 2020

Written by Super User

ขอเชิญอาจารย์แพทย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทางศูนย์แพทย์ฯจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาหอพักนักศึกษาแพทย์ เวลา 15.00 - 18.00 น.