198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic review

Written by Super User
ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic review ในระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 12 หรือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือชมผ่าน Webina

คลิกเพื่อดาวน์โหลด...