198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสหวิทยาบูรณการ เรื่อง outside-in to inside-out

Written by Super User

กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาสำหรับ นศพ.ปี 5 เรื่อง outside-in to inside-out "การกลับมาเรียนรู้ตัวเองเพื่อเข้าใจตัวเอง" ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30  ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 5

*การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดเหมาะสมในกาสรเล่นเกมส์ ให้ใส่กางเกงขายาวทั้งผู้หญิงและผู้ชาย