198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกาศเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

Written by Super User
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์รูปแบบออนไลน์ (E - Learning ) เพื่อให้บุคลากรที่สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมและสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่