198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

Tel. 086-471-4941
FAX. 075-324-033

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง

Written by Super User
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทร 075-340250 ต่อ 4375 / 086-471-4941