การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ออสโตมีและแผล


สถานที่ :   ห้องตรวจศัลยกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4109,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สมพร  สหจารุพัฒน์ 08.30-12.00 น.

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075 - 340250 ต่อ 2503 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหวางเวลา 14.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ