การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกผิวหนัง


สถานที่ :   คลินิกผิวหนัง,  
เบอร์ติดต่อ :   ,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สศิษฎ์  ฟุ้งตระกูล 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สศิษฎ์  ฟุ้งตระกูล 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ทอม  กำภู ณ อยุธยา 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ทอม  กำภู ณ อยุธยา 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-