การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกฟื้นฟูหัวใจ


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4514,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัจฉรี  แก้วทอง 08.30-12.00 น.

การจองคิว

-