การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ทันตกรรมประดิษฐ์


สถานที่ :   ห้องตรวจทันตกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1031,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงญาณินี  โกไศยกานนท์ 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงญาณินี  โกไศยกานนท์ 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงยุวัฒน์  มณีโชติ 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงวาศินี  ศรีสุวรรณ 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงวาศินี  ศรีสุวรรณ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-