การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


รักษารากฟัน(กรามน้อย)ฟันหน้า


สถานที่ :   ห้องตรวจทันตกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1031,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงศิรยา  ศิลปรัสมี 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์ผดุงศักดิ์  เวศกิจกุล 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงวรางรัตน์  วรวงศ์สกุล 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงวรางรัตน์  วรวงศ์สกุล 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์  พิทยรังสฤษฎ์ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-