การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ทันตกรรมจัดฟัน/เด็กปากแหว่งเพดานโหว่


สถานที่ :   ห้องตรวจทันตกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1031,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงภณิดา  ณ สงขลา 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงศิริพร  พนิตจิตบุญ 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงภณิดา  ณ สงขลา 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงศิริพร  พนิตจิตบุญ 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์ปกาญจน์  กาญจนะ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-