การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ศัลยกรรมช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า


สถานที่ :   ห้องตรวจทันตกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1031,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยใหม่
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยนัด
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยนัด
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยใหม่
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยนัด
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยนัด
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยใหม่
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัดใหญ่
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัดใหญ่
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยใหม่
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัดใหญ่
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัดใหญ่
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยใหม่
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัดใหญ่
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัดใหญ่

การจองคิว

-