การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ห้องสลายนิ่ว


สถานที่ :   ห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 2135,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ชัยยุทธ  ก่งเซ่ง 08.30-16.00 น.
นายแพทย์กัมปนาท  พรยศไกร 08.30-16.00 น.
นายแพทย์กฤษณะ  อักษรนิตย์ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-