การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกระงับปวด


สถานที่ :   ห้องตรวจนอกเวลาราชการคลินิกระงับปวด,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 2135,  
หมายเหตุ :  


คลินิกนอกวลาราชการ

วันอาทิตย์ เวลา หมายเหตุ
เสริมลักษณ์  เลิศศุภกุล 08.30-16.00 น. อาทิตย์ที่ 1

การจองคิว

-