การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกกุมารเวชกรรม


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4110,  
หมายเหตุ :  


คลินิกนอกวลาราชการ

วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงสุภิยา  โออุไร 16.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงสุภิยา  โออุไร 08.30-12.00 น. วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4
แพทย์หญิงสมศรี  คชเวช 08.30-12.00 น. วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3

การจองคิว

-