การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 2135,  
หมายเหตุ :  


คลินิกนอกวลาราชการ

วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ชัยยุทธ  ก่งเซ่ง 16.00-20.00 น. พุธ (วันคี่)
วันเสาร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กัมปนาท  พรยศไกร 08.30-12.00 น. สัปดาห์ ที่ 1,3

การจองคิว

-