การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


FA Clinic


สถานที่ :   ห้องตรวจจักษุ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4113,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สลิล์  สุขสมบูรณ์ 08.30-16.00 น. ฉีดสีตรวจจอประสาทตา

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 2508 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหว่าง 14.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ