การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกรุ่งอรุณ


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกรุ่งอรุณ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4143,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ช.วิทวัส  เพ็ชญไพศิษฎ์ 06.30-08.30 น.
นายแพทย์จักรกฤษณ์  เหลืองอร่าม 07.00-09.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัจฉรี  แก้วทอง 07.00-09.00 น.
นายแพทย์ช.วิทวัส  เพ็ชญไพศิษฎ์ 06.30-08.30 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัจฉรี  แก้วทอง 07.00-09.00 น.
นายแพทย์ช.วิทวัส  เพ็ชญไพศิษฎ์ 06.30-08.30 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ณภัทรสพล  ชุมวงศ์ 07.00-09.00 น.
นายแพทย์ช.วิทวัส  เพ็ชญไพศิษฎ์ 06.30-08.30 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สนทรรศ  วัชนะประพันธ์ 07.00-09.00 น.
นายแพทย์ช.วิทวัส  เพ็ชญไพศิษฎ์ 06.30-08.30 น.
วันเสาร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ช.วิทวัส  เพ็ชญไพศิษฎ์ 08.30-12.00 น.

การจองคิว