การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกฝังเข็ม


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4514,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ณภัทรสพล  ชุมวงศ์ 08.30-12.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัจฉรี  แก้วทอง 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ณภัทรสพล  ชุมวงศ์ 13.00-16.00 น.

การจองคิว

-