การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกสุขภาพเท้า


สถานที่ :   ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4514,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ณภัทรสพล  ชุมวงศ์ 13.00-16.00 น.

การจองคิว

-