การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย


สถานที่ :   ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4514,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ณภัทรสพล  ชุมวงศ์ 08.30-12.00 น.

การจองคิว

-