การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป


สถานที่ :   ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4514,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัจฉรี  แก้วทอง 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงจันทร์จิรา  ก๋งอุบล 08.30-12.00 น.
นายแพทย์ณภัทรสพล  ชุมวงศ์ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงจันทร์จิรา  ก๋งอุบล 13.00-16.00 น. ออกเอกสารรับรองความพิการ
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ณภัทรสพล  ชุมวงศ์ 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอัจฉรี  แก้วทอง 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ณภัทรสพล  ชุมวงศ์ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-