การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ห้อง Laser


สถานที่ :   ห้องตรวจจักษุ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4113,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงสรรพพร  อุตมาภินันท์ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงเลอลักษณ์  จงควินิต 13.00-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สลิล์  สุขสมบูรณ์ 08.30-12.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงอาธิตญา  เด่นวัฒนา 08.30-12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงพัชรินทร์  แซ่ลิ่ว 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงอังคณีย์  เลาหอารีดิลก 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ภานุวัฒน์  นันทนาวุฒิ 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงอัจฉรา  ฉายวิริยะ 13.00-16.00 น.

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 2508 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหว่าง 14.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ