การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ห้องผ่าตัด


สถานที่ :   ห้องตรวจหู คอ จมูก,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4114,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงนิวดี  เหล่าไพบูลย์กุล 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ชัยรัตน์  จงควินิต 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงกฤตยา  เลิศนาคร 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์จอมพล  ตันตระวรศิลป์ 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงปานชนก  แก้วกุล 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์วัฒน  ดุกสุขแก้ว 08.30-16.00 น.

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 2507 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ในวันเวลาราชการ