การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกเด็กทั่วไป


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกเด็กทั่วไป,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4117,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หมุนเวียน   08.30-16.00 น.

การจองคิว

-