การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


สถานที่ :   ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4110,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์วัชรพงศ์  แย้มศรี 08.30-16.00 น.
นายแพทย์วุฒิพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยนัด
นายแพทย์รวิจักร์  จันทรโกเมนทร์ 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ไพศาล  ดำขำ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์วัชรพงศ์  แย้มศรี 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยนัด
นายแพทย์รวิจักร์  จันทรโกเมนทร์ 08.00-12.00 น. ผู้ป่วยนัด
นายแพทย์เรืองเดช  ไพบูลย์วรชาติ 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กำพล  ลิ้มสมเกียรติ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ชาลิต  แซ่ภู่ 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยนัด
แพทย์หญิงปราณปวีณ์  โรจน์เจริญงาม 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยนัด
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงปราณปวีณ์  โรจน์เจริญงาม 08.30-16.00 น.
นายแพทย์ไพศาล  ดำขำ 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยนัด
นายแพทย์เรืองเดช  ไพบูลย์วรชาติ 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยนัด
นายแพทย์ชาลิต  แซ่ภู่ 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์วุฒิพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์กำพล  ลิ้มสมเกียรติ 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยนัด

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075 - 340250 ต่อ 2502 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหว่างเวลา 14.00 -16.00 น. ในวันเวลาราชการ