การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง


สถานที่ :   ห้องตรวจศัลยกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4109,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ธนา  เหล่าปิยะสกุล 13.00-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงศรินทร  ธำรงดุลภาค 08.30-12.00 น.
นายแพทย์ธนา  เหล่าปิยะสกุล 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงศรินทร  ธำรงดุลภาค 08.30-12.00 น.

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075 - 340250 ต่อ 2503 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหวางเวลา 14.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ