การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกศัลยกรรมทั่วไป


สถานที่ :   ห้องตรวจศัลยกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4109,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กิตติศักดิ์  สุนทรวัฒน์ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์บุญแสง  นิธิไชโย 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สราวุธ  โรจน์วชิรนนท์ 08.30-16.00 น.
แพทย์หญิงณัฐถา  ดวงทอง 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สันติ  แซ่ลิ่ง 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สมพร  สหจารุพัฒน์ 08.30-16.00 น.
นายแพทย์เกรียงไกร  มั่นคง 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์สรายุทธ  กว้านเจริญ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

สามารถนัดตรวจล่วงหน้าโดยท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 075 - 340250 ต่อ 2503 ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 1 เดือน ระหวางเวลา 14.00 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ