การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกตรวจการมีบุตรยาก


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกมีบุตรยาก,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4107,  
หมายเหตุ :  

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ มาตรา 19 กำหนดว่า การผสมเทียมต้องกระทำต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้คู่สมรสที่มารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก ต้องยื่นสำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาบัตรประชาชนสามีและภรรยาที่คลินิกมีบุตรยาก

,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงรสธรรม  สุนทรวัฒน์ 08.30-16.00 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด
แพทย์หญิงโชติกา  ทับเจริญ 08.30-16.00 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงรสธรรม  สุนทรวัฒน์ 08.30-16.00 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด
แพทย์หญิงโชติกา  ทับเจริญ 08.30-16.00 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงรสธรรม  สุนทรวัฒน์ 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยรายใหม่
แพทย์หญิงโชติกา  ทับเจริญ 13.00-16.00 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงรสธรรม  สุนทรวัฒน์ 08.30-16.00 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด
แพทย์หญิงโชติกา  ทับเจริญ 08.30-16.00 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงโชติกา  ทับเจริญ 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยรายใหม่
แพทย์หญิงรสธรรม  สุนทรวัฒน์ 13.00-16.00 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด

การจองคิว

สอบถามเรื่องเจาะน้ำคร่ำให้โทร 075- 340250  ต่อ 4108  หรือ  2005