การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกจิตเวชทั่วไป


สถานที่ :   ห้องตรวจจิตเวช,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4106,  
หมายเหตุ :  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์จงพร  อายุบวร 08.30-12.00 น.
นายแพทย์จักรกฤษณ์  เหลืองอร่าม 13.00-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงสกุลรัตน์  โอมาก 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์จงพร  อายุบวร 08.30-12.00 น.
แพทย์หญิงสกุลรัตน์  โอมาก 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์จักรกฤษณ์  เหลืองอร่าม 13.00-16.00 น.
นายแพทย์จงพร  อายุบวร 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
แพทย์หญิงกาญจนา  วงศ์ศิริ 08.30-16.00 น.

การจองคิว

-